Flyktingboende i Dagsholm

45 minuters körning från Trollhättan och Vänersborg hittar du vackra Dagsholm med sin hotell- och konferensanläggning. Dagsholm har under ett par år fungerat som ett trivsamt och välkomnande boende för flyktingar, men är återigen ett hotell på grund av minskat behov. Med sina vackra omgivningar och lugna miljöer fungerade Dagsholm utmärkt som ett första hem för människor som flytt till Sverige för att söka trygghet från konflikter och krigsmiljöer. Dagsholm ligger endast 20 minuter från vackra Vänern.

Dagsholm erbjuder naturnära och vackra miljöer

Runtomkring Dagsholm konferens och hotell finner du en lugn och vacker miljö med närhet till vatten med badplatser och naturupplevelser. Dagsholm köptes upp för att fungera som flyktingboende och gjorde det sedan 2015, då flyktingströmmen till Sverige intensifierades kraftigt på grund av oroligheterna i bland annat Syrien. Dagsholm, som ett av de 183 flyktingboenden i Sverige, blev då en plats som kunde erbjuda rum och hushåll för många av de personer som flytt kriget. Dagsholm hade plats för ungefär 80 personer att bo.

Flyktingströmmen från Syrien till Sverige

Det var runt 2012 som flyktingströmmen tilltog från Syrien till bland annat Sverige. Sedan dess har Sverige fått 31,3 % av alla asylansökningar i Europa. Trycket på bra flyktingboende växte lavinartat i Sverige. Teorier om varför människor söker sig till just Sverige, då vi procentuellt har en befolkning som står för mindre än två procent av hela EU:s befolkning, varierar kraftigt. En teori är att Sverige ger bland annat Syrier permanenta uppehållstillstånd istället för tillfälliga. En annan är att Sverige har mer generös flyktingpolitik och erbjuder ekonomisk ersättning.

Så fungerar ett flyktingboende

Flyktingboende, eller asylboende som det egentligen benämns, är ett boende som erbjuds av Migrationsverket på uppdrag av Staten för människor som söker asyl och uppehållstillstånd i Sverige. Det finns olika typer av flyktingboenden, en variant är att Migrationsverket hyr vanliga lägenheter för självhushållning. Vanligt är att varje lägenhet innehåller flera platser. Ett annat boende är att flyktingar på ett mer kollektivt sätt bor och delar hushåll, likt ett studentboende. Möjlighet till självhushållning finns även ofta på dessa boenden.Vid akuta behov hyr även Migrationsverket av privata aktörer såsom till exempel Dagsholm.

Hur länge flyktingarna bor i ett flyktingboende kan variera kraftigt. Miljöbalken säger att det kan vara olämpligt för en persons hälsa att vistas under långa perioder i ett tillfälligt boende som ett asylboende. Det som ibland kan ta tid och vara frustrerande för den asylsökande är utredningen av Migrationsverket gällande om personen får permanent uppehållstillstånd eller ej. Efter beslut blir personen vid beviljat uppehållstillstånd erbjuden en plats i en kommun. Det är inte ovanligt att människor blir boende på flyktingboenden i allt från någon månad till något år.